Vragen en antwoorden over ons | FAQ | Buitengewoon Reizen
nlende

Over ons

Vragen en antwoorden over ons

Hier vind je de meest gestelde vragen van onze reizigers over alles omtrent onze zekerheden en groeps- en rondreizen.

ANVR / SGR / SGRZ / Calamiteitenfonds en contactgegevens


Buitengewoon Reizen is aangesloten bij het ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden-) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Lees hier meer informatie over de ANVR:
Op onze website
  Website van ANVR

Buitengewoon Reizen is aangesloten bij het SGR. Alle reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis vallen onder de garantie van het SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument er van verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als de wederpartij de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen door financieel onvermogen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Lees hier meer informatie over de SGR:
Op onze website
  Website van SGR

Ons bedrijf is aangesloten bij SGRZ. Dit is het zakelijke zusje van SGR. SGRZ is een garantiefonds voor de zakelijke markt.

Lees hier meer informatie over de SGRZ:
  Op onze website
  SGRZ Garantieregeling
  Website van SGRZ

Buitengewoon Reizen (KvK nr. 05076604) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
(een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Lees hier meer informatie over de Stichting Calamiteitenfonds Reizen:
Op onze website
 Website van Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Bedrijfsnaam: Buitengewoon Reizen
KvK: 05076604
Adres: Diezerkade 3
Postcode: 8021 CW Zwolle
Telefoonnummer: 038-4557030
Emailadres: info@buitengewoonreizen.nl


Groeps- en rondreizen


Buitengewoon Reizen organiseert geen groepsreizen waarbij je op reis gaat met andere onbekende reizigers. Het is wel mogelijk een privé rondreis te boeken voor meerdere personen. Bijvoorbeeld voor familie of vrienden waarmee je de reis wilt maken. Dit valt dan niet onder een groepsreis, maar onder een individuele rondreis. De reis wordt afgestemd op jouw wensen en/of die van jouw reisgezelschap.

Een individuele rondreis wordt ook wel een privé reis of een reis op maat genoemd. Het betekent dat de rondreis is samengesteld op basis van jouw wensen en voorkeuren of die van jouw reisgezelschap. Een individuele rondreis kan dus voor 1 of meerdere reizigers zijn.