Persoonlijke reiswensen

Algemeen
Verblijfsbasis
Type Accommodatie
Hulpmiddelen te huur
Prijsklasse

Informatiebrochure voor reizigers met een mobiliteitsbeperking

Download in PDF.

Deze brochure geeft inzicht in de vele vragen die reizigers met een mobiliteitsbeperking kunnen hebben.
Wij gaan je assisteren bij het plannen en het boeken van je vakantie zodat je optimaal gebruik kunt maken van de voorzieningen die wij als gespecialiseerd reisbureau bieden. Op deze manier kan je zeker zijn van een comfortabele gang van zaken!

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Sinds eind 2004 zijn wij bezig om rolstoelaangepast reizen voor iedereen gemakkelijker te maken.
Als reisbureau voor mensen met mobiliteitsbeperkingen bieden wij onze klanten een unieke combinatie van service:

Over de hele wereld bieden we hotelkamers, appartementen, villa’s of andere rolstoelaangepaste accommodaties aan.
Ook verzorgen wij je vlucht naar de bestemming en op een groot aantal locaties hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een hooglaagbed of een douchestoel. Daarnaast bieden wij rolstoelaangepast vervoer voor transfers of excursies, autohuur (op sommige bestemmingen zelfs een rolstoelbus of aangepaste auto zonder chauffeur) en natuurlijk de verzekeringen zodat je zonder zorgen op reis kan.

Zelfs een unieke uitbreiding op de reisverzekering: de rolstoelverzekering. Je kan dan je (elektrische of handbewogen) rolstoel tijdens je vakantie van begin tot eind verzekeren tegen schade tot een maximaal van € 8000,00,

Ook adviseren wij je over vliegen met een rolstoel, de manier van werken op een luchthaven en geven we antwoord op alle andere vragen die je hebt over je vakantie.

Een echt reisbureau voor rolstoelers dus. Neem contact met ons op zodat ook jij via ons een onvergetelijke vakantie kan vieren!

Landstede Buitengewoon Reizen, september’16

-----

Voor, tijdens en na het vliegen

Inchecken

Voor de luchtvaartmaatschappij is het van belang om te weten of u zelfstandig kunt lopen, trap kunt lopen of helemaal niet kunt lopen. Meld dit duidelijk bij uw boeking. Op basis van deze informatie wordt voor de juiste begeleiding op de luchthaven gezorgd. Ook adviseren wij u om 2,5 uur voor vertrek in te checken zodat u voldoende tijd heeft om uw rolstoel reisklaar te maken.

Wanneer u ervoor kiest zelf naar de gate te rijden, dan dient u dat van te voren bij uw reservering aan te geven. Uw rolstoel wordt in dat geval bij de incheckbalie als reisbagage geregistreerd en bij de gate in het laadruim van het vliegtuig gezet.

Uiteraard worden er alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat uw rolstoel voor, tijdens of na de vlucht beschadigd raakt. Wij verzoeken u daartoe alle losse onderdelen, zoals het zitkussen en de voetsteunen, mee te nemen in uw handbagage (dit is extra toegestane handbagage!). Is dat niet mogelijk, dan kunnen losse onderdelen met tape vastgeplakt worden aan de rolstoel. De luchtvaartmaatschappijen vervoeren uw rolstoel onverpakt of in de door u aangeleverde verpakking.

Bij schade, vul ALTIJD een schadeformulier in op de luchthaven en claim deze schade altijd eerst bij de luchtvaartmaatschappij. Wanneer deze niet meewerkt dan kan dit in bepaalde gevallen bij uw verzekeringsmaatschappij tot een bepaald bedrag.

Luchtvaartmaatschappijen hebben op elke luchthaven rolstoelen beschikbaar. Omdat deze ongeschikt zijn om door uzelf met de hand te worden voortbewogen, dient iemand van het grondpersoneel of uw reisgenoot de stoel voor u te duwen. Voor vervoer tussen de gate en uw stoel in het vliegtuig wordt een kleiner type rolstoel gebruikt.

Ter verhoging van de veiligheid en om redenen van privacy mogen passagiers met mobiliteitsbeperkingen het eerst aan boord gaan. Om dezelfde redenen wordt passagiers met mobiliteitsbeperkingen na aankomst op de plaats van bestemming verzocht het vliegtuig als laatste te verlaten. Bij een tussenlanding kan u verzocht worden om uit te stappen!

(Elektrische) rolstoel

Wanneer u zich op de luchthaven meldt bij de assistentiebalie van de luchtvaartmaatschappij, wordt u in een leenrolstoel (van een afhandelaar op de luchthaven) naar het vliegtuig begeleid. Uw eigen rolstoel (die u gratis mag meenemen) wordt in het bagageruim vervoerd. Bij terugkomst op de luchthaven ontvangt u uw rolstoel via de bagageband. U wordt in een leenrolstoel begeleid van het vliegtuig tot aan de bagageband in de aankomsthal.

Er zijn uitzonderingen: In sommige gevallen mag u met uw rolstoel tot aan de gate komen. Dit wordt echter niet altijd toegestaan! U heeft een medische verklaring nodig om te aan te kunnen vragen bij de maatschappij. Soms bent u verplicht om in een leenrolstoel plaats te nemen. Dit vanwege Arbo-regels. Elektrische rolstoelen worden in de meeste gevallen bij de incheckbalie ingenomen. Er is per maatschappij een maximum aan elektrische rolstoelen dan mee kunnen/mogen op een vlucht i.v.m. de ruimte. Rolstoelen en scootmobielen dienen rechtop geladen te worden in het vliegtuig en moeten dus ook rechtop vervoerd kunnen worden.
De maximale hoogte van het vervoeren van mobiliteitsmiddelen is 80 cm op Europese vluchten. Op intercontinentale vluchten is dit 119 cm.

Scootmobiel

Uw (inklapbare) scootmobiel kan vervoerd worden, het vervoer hiervan is gratis. Aangezien het vervoer van een scootmobiel gelimiteerd is, dient deze direct bij boeking aangemeld te worden. Transavia heeft bijvoorbeeld per vlucht maar plaats voor 1 scootmobiel. Een scootmobiel kan niet mee tot aan het vliegtuig. U wordt van en naar het vliegtuig begeleid in een leenrolstoel. Rolstoelen en scootmobielen dienen rechtop geladen te worden in het vliegtuig en moeten dus ook rechtop vervoerd kunnen worden.

Vervoer van mobiliteitsmiddelen voorzien van een accu
Het vervoer van mobiliteitsmiddelen welke voorzien zijn van een accu, zoals een elektrische rolstoel, een scootmobiel of een elektrische step, is aan voorwaarden gebonden. U dient zelf zorg te dragen voor het reisklaar maken van uw mobiliteitsmiddel zoals hieronder beschreven.
Let op! De incheckbalie is niet voorzien van gereedschappen of andere middelen om aan onderstaande voorwaarden te voldoen.
Alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan, kan uw mobiliteitsmiddel (voorzien van een accu) vervoerd worden.

Voorwaarden voor vervoer van een droge (lekbestendige) accu
• De accu moet ontkoppeld zijn en stevig aan de rolstoel/scootmobiel
worden bevestigd.
• De polen met tape isoleren om kortsluiting te voorkomen.
• De accu hoeft niet verpakt te worden.
• Een gel accu hoeft niet ontkoppeld te worden mits de polen met tape
worden afgeplakt.
• Droge accu’s die een vast onderdeel zijn van de rolstoel en die nodig zijn voor de werking van de rolstoel, moeten stevig worden bevestigd in de accuhouder en zodanig verpakt zijn dat kortsluiting wordt voorkomen. Indien er een main-switch/master-switch aanwezig is, moet deze in de out/off stand staan. Indien er een control-unit aanwezig is, dient deze losgekoppeld te worden.

Voorwaarden voor vervoer van een natte (niet-lekbestendige) accu
• De rolstoel en accu moeten rechtop geladen worden.
• De accu moet ontkoppeld zijn en stevig aan de rolstoel worden bevestigd.
• De polen met tape isoleren om kortsluiting te voorkomen.
Indien de rolstoel met accu niet rechtop beladen kan worden, moet de accu verwijderd worden en de natte accu moet worden vervoerd in een sterke verpakking die aan de volgende eisen voldoet:
• De verpakking moet lekdicht en bestand tegen accuzuur zijn.
• De accu moet beschermd zijn tegen beschadiging bij de belading.
• De polen moeten met tape geïsoleerd worden om kortsluiting te voorkomen.
• De accu dient rechtop in de verpakking te zijn vastgezet.
• De accu moet omgeven zijn door voldoende absorberend materiaal om de gehele inhoud te kunnen absorberen.
De verpakking moet worden gemerkt met het opschrift: BATTERY, WET, WITH WHEELCHAIR of BATTERY, WET, WITH MOBILITY AID en geëtiketteerd met het gevaaretiket: CORROSIVE en het PACKAGE ORIENTATION label.

Begeleiding op de luchthaven

De luchthaven is verantwoordelijk voor assistentie aan passagiers met een mobiliteitsbeperking. Dit geldt op Schiphol voor het afleggen van de afstand tussen het parkeerterrein en/of de NS aankomsthal en de Schiphol vertrek- of aankomsthal. Op negen verschillende locaties op de luchthaven, waaronder het perron op het NS station, de parkeerplaatsen P1, P2, P3 en P7 en op de voorrijweg, staan speciale pilaren die u kunt gebruiken om assistentie aan te vragen. Ter voorkoming van lange wachttijden raden wij u aan van tevoren contact op te nemen met Axxicom Airport Caddy via telefoonnummer 020-4069809 of de aanvraag online in te dienen via www.airportcaddy.nl.
Indien u bij het parkeerterrein voor lang parkeren (P3) opgehaald wil worden met een rolstoelbusje, moet deze aanvraag minimaal 24 uur van tevoren bij Axxicom Airport Caddy gedaan worden. Zij verzorgen ook begeleiding tot aan de gate en schaarwagens.

Aan boord

Om de passagiers een zo veilig en comfortabel mogelijke vlucht te kunnen garanderen, beschikken de luchtvaartmaatschappijen over hooggekwalificeerd cabinepersoneel. U kunt met hen al uw wensen en behoeften tijdens de vlucht bespreken.

Zij zijn echter NIET bevoegd u te assisteren bij het eten of bij uw persoonlijke hygiëne. Datzelfde geldt voor het optillen of dragen van passagiers en het toedienen van medicijnen of injecties.
Indien u dergelijke verzorging nodig heeft, dient u te reizen met een persoonlijk begeleider die u tijdens de vlucht kan assisteren. Voor een begeleider geldt het normale vliegtarief. Een toilet is niet aangepast aan boord!

Indien een passagier reist onder de volgende omstandigheden, dan moet
de passagier een persoonlijk begeleider meenemen:
• Een persoon met een verstandelijke handicap die niet in staat is om de veiligheidsinstructies van het personeel te begrijpen of op te volgen.
• Een persoon met zowel een ernstige visuele als een auditieve handicap die niet met het personeel kan communiceren waardoor hij/zij niet in staat is om de veiligheidsinstructies te ontvangen of op te volgen.
• Een persoon die niet zelfstandig de normale dagelijkse bezigheden zoals eten, drinken en een toiletbezoek kan uitvoeren.
• De accu hoeft niet verpakt te worden.
• Een persoon die aan boord medische zuurstof moet gebruiken.

Er is een maximum aan alleen-reizende rolstoelers op een vlucht: Dit is volgens de EU een maximum van 4 personen.

Vanuit veiligheidsvoorschriften is het voor passagiers met een mobiliteitsbeperking niet mogelijk bij de nooduitgangen plaats te nemen.
Sommige maatschappijen staan het toe dat reizigers een stoel van te voren reserveren. Dit kan vaak kort voor vertrek (3 weken voor vertrek).
Voor luchtvaartmaatschappijen waarvoor dit niet geldt:
De indeling van de stoelen wordt gedaan bij inchecken.
Let op: Het indelen (van te voren of ter plaatse) van de eerste rij kan NOOIT gegarandeerd worden.

Medische bagage

U kunt (bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen) tot 15 kilo gratis aan extra bagage meenemen (medische noodzaak).
Voorwaarde is wel dat u een door een (onafhankelijke) arts ondertekende medische verklaring kunt overleggen bij de incheckbalie. Medische apparatuur die u tijdens de vlucht niet nodig heeft, kunt u eventueel als handbagage meenemen, mits de afmetingen en het gewicht binnen de geldende handbagagevoorschriften vallen. Voldoet de bagage niet aan de handbagagevoorschriften, dan wordt vooraf bepaald of de bagage mee aan boord kan of dat deze bagage vervoerd wordt in het ruim van het vliegtuig.

U dient ons altijd vooraf te informeren over de extra medische bagage. Medische attributen zoals looprekken, krukken en rollators dienen ook vooraf aangemeld te worden. Ook voor deze attributen geldt, dat zij gratis vervoerd worden tot een maximum van 15 kg. Looprekken en rollators worden in het vrachtruim vervoerd. Krukken kunt u mee aan boord nemen.

Stretcherservice bij Transavia

Transavia biedt geen brancardvervoer.

Stretcherservice bij de KLM

Bent u om gezondheidsredenen gedwongen liggend te reizen, dan kunt u gebruikmaken van onze stretcherservice.
De reservering wordt meestal door een hulporganisatie verzorgd. Aan boord reserveren wij dan een apart gedeelte van de passagierscabine voor u, zodat u comfortabel en in alle privacy reist. Wel is het noodzakelijk dat u wordt begeleid door iemand die u medische assistentie kan geven. Vliegt u met een van onze luchtvaartpartners, dan dient u er rekening mee te houden dat die niet op elke vlucht de stretcherservice aanbieden.
Dit betekend dat het aparte gedeelte van de cabine geheel voor u gereserveerd wordt en dat u dus ook verantwoordelijk bent voor de betaling van de stoelen van dit gedeelte van de cabine.

(Blinden)geleidehonden / Servicehonden / Reddingshonden

Het vervoer van uw hulphond is gratis. Wel dient de hond voorzien te zijn van de benodigde vaccinaties en in het bezit van een dierenpaspoort. Bovendien moet de hulphond een duidelijk leesbare tatoeage of een elektronisch identificatiesysteem dragen en een dierenpaspoort hebben. De hulphond kan tijdens de vlucht mee aan boord, maar dient altijd aangelijnd te blijven en mag niet op een stoel geplaatst worden. U dient uw hond aan te melden bij boeking.

Medicijnen

Zorg er altijd voor dat u uw medicijnen in uw handbagage meeneemt, dus niet in de bagage die via de check-in balie naar het laadruim gaat. Verder raden wij u aan het recept van uw medicijn(en) in het Engels mee te nemen, voor het geval douane- of veiligheidsbeambten vragen stellen over uw medicijnen en/of injectienaalden. Injectienaalden dienen goed verpakt te worden. Medicijnen die koel moeten worden bewaard, kunt u het beste meenemen in koelzakken of vacuümflacons binnen de geldende handbagagevoorschriften. Er is geen koelmogelijkheid aan boord van de vliegtuigen. Vloeibare stoffen tot maximaal 150 ml per verpakking.

Speciale maaltijden Transavia

Transavia biedt geen speciale maaltijden op haar reguliere vluchten. Aan boord kunt u, tegen betaling, een keuze maken uit een assortiment producten waaronder koffie, thee, frisdranken, bier, wijn, broodjes en iets lekkers voor tussendoor.

Speciale maaltijden KLM

Op onze intercontinentale vluchten serveert KLM (zonder toeslag) maaltijden die gebaseerd zijn op bepaalde dieet-, religieuze of andere voorschriften, inclusief zoutarme, vetarme, suikervrije en glutenvrije maaltijden en maaltijden voor diabetici en (fruit)vegetariërs. Verzoeken voor speciale maaltijden kunnen tot 24 uur voor vertrek worden doorgegeven, met uitzondering van koosjere, glutenvrije en non-lactosemaaltijden, die tenminste 36 uur voor vertrek moeten worden aangevraagd. U kunt uw aanvraag bij uw reisorganisatie indienen. We maken u er graag op attent dat speciale maaltijden alleen kunnen worden aangevraagd op vluchten waarop maaltijden deel uitmaken van de reguliere vluchtservice.

Indien er geen loopbrug aanwezig is

Op een aantal luchthavens waarop gevlogen wordt, kan het voorkomen dat er geen loopbrug aanwezig is. In dat geval wordt er gebruik gemaakt
van een vliegtuigtrap. Als het op- en aflopen van een trap niet mogelijk is
en u heeft ons daarvan op de hoogte gesteld, dan zorgen wij ervoor dat u
aan boord komt. Wij vragen uw begrip indien wij hiervoor moeten
improviseren.

Wanneer heeft u een medische verklaring nodig?

In een Nederlands- en Engelstalige medische verklaring dient een (onafhankelijke) arts aan te geven dat u geen nadelige gevolgen kunt ondervinden van het reizen in een drukcabine. Ook wanneer u met medische bagage wilt reizen is deze verklaring nodig. De verklaring dient door de arts ondertekend te worden. Omdat reizen in een drukcabine sommige ziektebeelden kan verergeren, adviseren wij u in geval van een oorontsteking of koorts uw arts te vragen om een medische verklaring. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw arts.

Medische verklaring

Voor de volgende passagiers moet een medische verklaring
worden ingevuld:
• wanneer u medische bagage mee neemt (maximaal 15 kg)
• wanneer u uw rolstoel wegens gezondheidsredenen mee moet nemen tot aan de gate
• passagiers die aan een ziekte lijden waarvan kan worden aangenomen dat die besmettelijk of overdraagbaar is
• passagiers die door ziekte of hun lichamelijke gesteldheid gedrag vertonen dat van invloed kan zijn op het welzijn en comfort van de andere passagiers en/of de bemanning, of dat risico’s kan opleveren voor de veiligheid of punctualiteit van de vlucht
• passagiers die tijdens de vlucht medische verzorging nodig hebben of afhankelijk zijn van bepaalde medische apparatuur
• U zuurstof nodig heeft tijdens de vlucht (hierbij moet in de medische verklaring ook het benodigd aantal liters zuurstof per minuut worden vermeld)
• passagiers waarvan verwacht kan worden dat tijdens (of door toedoen van) de vlucht hun medische toestand achteruit gaat, zodanig dat een levensbedreigende situatie kan ontstaan of dat de passagier de vlucht niet veilig kan vervolgen zonder buitengewone medische zorg
• passagiers die niet van een vliegtuigstoel met normale beenruimte en in normale zitstand gebruik kunnen maken
• zwangere passagiers (met uitzondering van zwangere passagiers met een ongecompliceerde zwangerschap tot 36 weken)
• U binnen acht dagen voor vertrek een medische ingreep heeft ondergaan.
• passagiers die een lichaamsdeel in het gips hebben (i.v.m. het mogelijk opzwellen van het gewonde lichaamsdeel)
• alleen reizende passagiers met een mentale stoornis die assistentie nodig hebben.

Europees Medisch Paspoort

Het kan erg handig zijn om een medisch paspoort bij u te hebben als u op reis gaat. In dit paspoort worden alle vroegere en/of huidige gezondheidsproblemen vermeld. Naast gegevens over medicijngebruik en over ziekten en aandoeningen, wordt er aangegeven wie er in dringende gevallen kan worden gewaarschuwd en wie de behandelend arts is. Het Europees Medisch Paspoort is opgesteld in elf Europese talen en is tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar bij uw huisarts of apotheek.
In welke landen kan ik gebruik maken van mijn Europeesche gehandicaptenparkeerkaart?
Kijk hiervoor op: www.fiadisabledtravellers.com.

Medische zuurstof

Voor passagiers die in het bezit zijn van een medische verklaring kan de luchtvaartmaatschappij zorgen voor extra zuurstof aan boord. Hier zijn beperkingen aan gebonden. Bij luchtvaartmaatschappijen kunnen discrepanties optreden aangaande de voorwaarden.

Voorwaarden voor gebruik van zuurstof aan boord

• Het gebruik van eigen flessen aan boord is niet toegestaan.
• Een verzoek tot gebruik van zuurstof dient uiterlijk 72 uur voor vertrek te worden aangemeld bij de luchtvaartmaatschappij en dus eerder bij Landstede Buitengewoon Reizen.
• Zonder begeleidende medische verklaring (door een (onafhankelijke)
arts ondertekend) met daarin de benodigde liters zuurstof per minuut en de vermelding of de zuurstof standby is of continu, kan een verzoek voor zuurstof aan boord niet gehonoreerd worden.
• Het benodigde aantal liters mag niet meer dan 1500 liter per vlucht zijn.
Is dit wel het geval dan kan de passagier wegens veiligheidsvoorschriften niet vervoerd worden.
• Passagiers moeten zelf met het apparaat kunnen omgaan.
Zij dienen ook te allen tijde te reizen in gezelschap van een persoon die kan assisteren bij de procedures van zuurstofvoorziening aan boord. Indien de passagier – naar het redelijk oordeel van de luchtvaartmaatschappij niet aan het genoemde voldoet, wordt toegang aan boord ontzegd.

Voor het gebruik van zuurstof aan boord wordt een standaard tarief per fles van circa 400 liter, per enkele reis berekend. De kosten worden ook berekend indien de zuurstof standby is.

Voorwaarden voor het reizen met een POC
• U moet uiterlijk 48 uur voor vertrek de luchtvaartmaatschappij te informeren over het vervoer van de POC en het model. Dus Landstede Buitengewoon Reizen dient u eerder te informeren.
• Alleen een POC met een droge accu wordt geaccepteerd.
• U zorgt zelf voor voldoende opgeladen batterijen om het apparaat tijdens de vlucht te kunnen gebruiken. Het is niet mogelijk om aan boord batterijen op te laden.
• U kunt het apparaat bedienen en weet te reageren op de meldingen; zo niet, dan dient u samen met een begeleider (van minimaal 16 jaar) te reizen die deze functies kan uitvoeren.
• U moet u melden aan de incheckbalie; de POC en documentatie moeten ter inspectie worden overlegd. De luchtvaartmaatschappij zoekt dan meteen voor u de meest geschikte stoel aan boord uit conform de veiligheidsvoorschriften.
• U dient een officiële medische verklaring van een onafhankelijk arts of specialist in het Nederlands en/of Engels te overleggen, waarin de volgende informatie wordt vermeld:
1. dat u gezond genoeg bent om te vliegen (Fit to Fly verklaring).
2. dat de POC u voldoende zuurstof biedt in een drukcabine.
3. de fasen van de vlucht worden aangeven waarin het gebruik van het apparaat medisch noodzakelijk is (keuze uit: taxiën, opstijgen, vliegen op kruishoogte, landen).

De door Transavia goedgekeurde modellen:
• SeQual Technologies Eclipse
• Inogen One
• Airsep LifeStyle
• Airsep FreeStyle
• Respironics Evergo

De door KLM goedgekeurde modellen:
• Airsep FreeStyle
• Inogen One (SFAR No. 106, Aug 11/2005)
• Respironics Evergo
• Airsep Lifestyle voorzien van een RTCA-sticker
• Airsep FreeStyle (Fed. Reg. Sep 12/06)
• SeQual Technologies Eclipse (Fed. Reg. Sep 12/06)
• Respironics Evergo (Fed. Reg. Sep 12/06)
• Delphi RS-00400
• Invacare XPO2
Zuurstoftanks die u tegelijk met uw bagage incheckt, dienen altijd leeg te zijn en zonder druk.

Volle (eigen) zuurstofflessen aan boord voor gebruik op de bestemming
Er is een mogelijkheid om volle zuurstofflessen te vervoeren (als handbagage) voor gebruik op de bestemming. Hiervoor is samen met de firma Medidis een aantal afspraken gemaakt. Medidis controleert alle mee te nemen flessen en voorziet deze van een certificaat.

Op dit certificaat staat onder andere vermeld aan welke voorwaarden een zuurstoffles moet voldoen, zoals verpakking, gewicht, maximum volume en maximum vuldruk. Het certificaat moet te allen tijde door de firma Medidis worden ingevuld (en worden voorzien van o.a. een stempel). Het cabinepersoneel/ de afhandelaar controleert de zuurstofflessen aan de hand van het certificaat. U moet het certificaat altijd binnen handbereik hebben.

De volle eigen zuurstofflessen moeten altijd in de bagagebakken beladen worden met een maximum van totaal vier (eigen) flessen per vlucht.
Bij aanvraag voor vervoer van eigen zuurstofflessen verwijst het reisbureau u door naar de Firma Medidis. De contactgegevens zijn: Medidis tel. 0320 - 267660/ fax 0320 – 267666

Codes

WCHC
Passagier kan niet lopen en moet in en uit de vliegtuigstoel worden getild. Indien de passagier reist met begeleider, dan toevoegen WCHC escorted by’. Indien de passagier alleen reist, dan graag toevoegen ‘WCHC self-supporting’.

WCHR
Passagier kan traplopen, maar te voet geen lange afstanden afleggen (NB: Schiphol is goed voorzien van rolpaden en liften).

WCHS
Passagier kan noch te voet lange afstanden afleggen noch traplopen en kan daarom ook niet in een elektrisch wagentje stappen.

WCMP
In geval van een eigen handbediende rolstoel: als de passagier met de rolstoel naar of van de gate wil:

WCMP
gate/ramp delivery (dit is niet op alle stations mogelijk).

WCBW
Eigen rolstoel met natte cel-accu.

WCBD
Eigen rolstoel met droge cel-accu

MEDA
Medische voorzieningen (bijvoorbeeld verlengde beensteunen, zuurstof, ademhalingsapparatuur).

STCR
Stretcher aanvragen

BLND
Passagier is blind (alleen ter informatie). Als MAAS wordt gevraagd moet ‘SSR MAAS’-identificatie bij de reservering worden gevoegd.

DEAF
Passagier is doof (alleen ter informatie). Als MAAS wordt gevraagd moet ‘SSR MAAS’-identificatie bij de reservering worden gevoegd.

DPNA
Passagier met een mentale stoornis die assistentie nodig heeft.

-----

Tenslotte

De richtlijnen in deze brochure zijn niet bedoeld ter vervanging van individuele, professionele of medische adviezen. Ze mogen dus ook niet als zodanig worden opgevat. Daarnaast kan de hier aangeboden informatie tussentijds veranderd zijn. Landstede Buitengewoon Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze eventuele wijzigingen. Eveneens behoudt Landstede Buitengewoon Reizen zich het recht voor deze richtlijnen op eigen wijze te interpreteren en toe te passen. Bij twijfel geldt de interpretatie en toepassing van Landstede Buitengewoon Reizen. Tarieven kunnen tussentijds gewijzigd worden.

Het bovenstaande is gebaseerd op de voorwaarden van Nederlands twee grootste luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia.

Het dient slechts informatief te fungeren.