Recent bekeken vakanties

Er zijn geen gegevens gevonden
Er zijn geen gegevens gevonden

Recent bekeken vakanties

Er zijn geen gegevens gevonden
Er zijn geen gegevens gevonden

Recent bekeken vakanties

Er zijn geen gegevens gevonden
Er zijn geen gegevens gevonden

Digitale policy

,
,
Digitale policy

Ons digitaal beleid

Buitengewoon Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Op deze pagina willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Buitengewoon Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en dat is voor ons de reden om uiterst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft.
 Met dit beleid informeren wij je over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wie zijn wij?
Buitengewoon Reizen B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Diezerkade 3, 8021 CW te Zwolle en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05075077.

Wie ben jij?
Jij bent degene die onze website bezoekt en/of een reis aanvraagt via onze website, zich inschrijft voor een nieuwsbrief of degene die een account van ons heeft ontvangen na een reservering en deze gebruikt. Het kan ook zijn dat je alleen een vraag stelt via ons contactformulier, met ons belt, dat je een offerte opvraagt voor een vakantie of gebruik maakt van een van onze andere diensten.

Disclaimer

Copyright

Alle rechten berusten bij Buitengewoon Reizen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.
Niets uit de uitgaven van Buitengewoon Reizen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Privacy

Gegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Buitengewoon Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)
• Administratieve doeleinde
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is
• De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buitengewoon Reizen de volgende persoonsgegevens van je vragen
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Adres
• Woonplaats
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres
• Geslacht
• Paspoortnummer
• Datum uitgifte paspoort
• Geboortedatum

Je persoonsgegevens worden door Buitengewoon Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 2 jaar na datum van terugkomst. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Buitengewoon Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is
• Inschrijving via ons nieuwsbrief formulier op de website van Buitengewoon Reizen
• Mondelinge toestemming voor inschrijving op onze nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buitengewoon Reizen de volgende persoonsgegevens van je vragen
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• E-mailadres

Je persoonsgegevens worden door Buitengewoon Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode
• Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Cookiesbeleid

Disclaimer

Copyright

Alle rechten berusten bij Buitengewoon Reizen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.
Niets uit de uitgaven van Buitengewoon Reizen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Privacy

Gegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Buitengewoon Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)
• Administratieve doeleinde
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is
• De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buitengewoon Reizen de volgende persoonsgegevens van je vragen
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Adres
• Woonplaats
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres
• Geslacht
• Paspoortnummer
• Datum uitgifte paspoort
• Geboortedatum

Je persoonsgegevens worden door Buitengewoon Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 2 jaar na datum van terugkomst. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Buitengewoon Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is
• Inschrijving via ons nieuwsbrief formulier op de website van Buitengewoon Reizen
• Mondelinge toestemming voor inschrijving op onze nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buitengewoon Reizen de volgende persoonsgegevens van je vragen
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• E-mailadres

Je persoonsgegevens worden door Buitengewoon Reizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode
• Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Cookiesbeleid

Bedankt voor je aanmelding

Vanaf nu mis je niks meer!