Corona voucher | Coronavirus | Buitengewoon Reizen
nlende

Corona voucher

Alles over je voucher

SGR reisondernemingen hebben de mogelijkheid gekregen om bij het omboeken of annuleren van je reis een Corona-voucher uit te geven welke onder dekking valt van het garantiefonds. Hiermee blijven reizigers de zekerheid houden dat hun reeds betaalde reissom veilig is gesteld.
Buitengewoon Reizen is ook lid van het SGR.
De SGR-garantieregeling is op deze vouchers van toepassing. Deze garantieregeling kun je vinden op de website van het SGR.
Lees daar de veelgestelde vragen over het Corona-voucher van het SGR.

Hieronder vind je meer informatie over vouchers van de branche en van Buitengewoon Reizen.

1. SGR Corona-voucher informatie reisorganisaties, bijv. TUI of Sunair

Algemene SGR informatie:
Er is een ernstige crisissituatie ontstaan rond het zogenaamde Corona virus (Covid-19 virus) als gevolg waarvan de reisbranche wordt geconfronteerd met een groot aantal annuleringen en de verplichting aan reizigers de vooruitbetaalde reissommen terug te betalen. Een en ander kan tot cashflow problemen in de reisbranche leiden. Aan reizigers wordt daarom door reisondernemingen gevraagd om de reis om te boeken of om een voucher te accepteren voor een reis op een later tijdstip (we noemen dit gemakshalve 'Corona-voucher'). De garantieregeling van SGR sluit waardebonnen en reischeques die niet hebben geleid tot een boeking met een deelnemer-reisonderneming uit van vergoeding. Er is in deze crisissituatie aanleiding om te bepalen dat tijdelijk en onder na te melden aanvullende voorwaarden een Corona-voucher wel voor vergoeding in aanmerking kan komen, teneinde het consumentenvertrouwen in deze vorm van compensatie voor de annulering van een reis te versterken. Het bestuur van SGR besluit daarom als volgt:


SGR Voorwaarden en bepalingen:

1. Met ingang van 16 maart 2020 beschouwt SGR door aan SGR deelnemende reisorganisatoren uitgegeven vouchers als vallende onder de dekking van SGR in de zin van artikel 3 van de SGR garantieregeling met inachtneming van punt 2 t/m 10 van dit besluit.
2. De waarde van de voucher kan niet meer zijn dan de (aan)betaling die gedaan is op de reis die geannuleerd is vanwege het Corona virus en welke reis oorspronkelijk ook onder de garantie van SGR viel.
3. De voucher dient een expliciete geldigheidsduur te bevatten van maximaal een (1) jaar na datum van uitgifte en is alleen inwisselbaar voor reizen van de reisorganisator die de vouchers ook uitgeeft. (Bijv. een TUI Corona-voucher mag alleen voor een nieuwe TUI reis gebruikt worden.)
4. De SGR deelnemer (reisorganisator) dient als deze reisorganisator een voucher in eigen “look & feel” uitgeven, in ieder geval de volledige inhoud van het SGR besluit daarin terug te laten komen.
5. Op de voucher die een reisorganisator uitgeeft dient de vermelde waarde gelijk te zijn aan het bedrag dat de consument al dan niet via de doorverkoper/handelaar heeft betaald aan de organisator (de “consumentenprijs“).
6. Dit besluit heeft een tijdelijk karakter en vervalt op 31 december 2020 ten aanzien van de uitgifte van Corona-vouchers met garantie van SGR, onverminderd de mogelijkheid dat het bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht deze termijn kan verlengen.


SGR Corona Voucher reisorganisator:

Als je een reis hebt geboekt bij Buitengewoon Reizen met maar één reisorganisator (bijv. TUI of Sunair) dan verstrekt deze reisorganisatie ook het Corona-voucher. Wij informeren je hierover dan bij ontvangst. Het ontvangen Corona-voucher bewaren wij voor je in onze digitale kluis. Wij sturen je hiervoor in dat geval een bevestiging.

2. SGR Corona-voucher informatie reisorganisatie Buitengewoon Reizen:

Buitengewoon Reizen geeft een Corona-voucher af als Buitengewoon Reizen de reisorganisatie van je reis is. Het Buitengewoon Reizen Corona-voucher is van toepassing voor alle reizen geboekt voor 16 maart 2020 en met vertrek vanaf 17 maart 2020 tot en met uiterlijk 31 december 2020, of voor reizen na 1 juli vertrek die door Buitengewoon Reizen i.v.m. de niet-uitvoerbaarheid van de geboekte reis worden geannuleerd.

Het Buitengewoon Reizen Corona-voucher is inwisselbaar tot maximaal 1 jaar na uitgiftedatum en enkel geldig voor reizen die niet gewijzigd zijn naar een latere vertrekdatum. De waarde van het Buitengewoon Reizen Corona-voucher kan niet meer zijn dan de betaling die je hebt gedaan op je oorspronkelijke reis. Het Buitengewoon Reizen Corona-voucher heeft een geldigheidsduur van maximaal één jaar na datum van uitgifte en zal worden toegewezen aan de hoofdboeker van de reis. De nieuwe reis waar het Buitengewoon Reizen Corona-voucher voor wordt gebruikt moet uiterlijk 31 december 2021 hebben plaats gevonden.

Belangrijk; Buitengewoon Reizen werkt voor de organisatie (inkoop) van je reis met verschillende leveranciers samen die nu vaak ook weer vouchers afgegeven hebben met eigen voorwaarden. De besteding van het door Buitengewoon Reizen afgegeven Corona-voucher wordt daarom dan ook beperkt tot de leveranciers en voorwaarden van je oorspronkelijke reis. je kan dus niet de waarde van je Buitengewoon Reizen Corona-voucher besteden (gebruiken) bij een nieuwe reis met andere leveranciers als je oorspronkelijke reis. Voorbeelden van leveranciers zijn, airlines, andere SGR reisorganisaties, autoverhuurders of lokale aanbieders.

3. Restituties van de betaalde reissom is niet altijd geheel mogelijk.

We begrijpen heel goed dat je misschien een voorkeur hebt voor teruggave van je betaalde reissom. De omstandigheden zijn echter zo uitzonderlijk, dat Buitengewoon Reizen voor deze uitzonderlijke oplossing heeft gekozen. Ook de minister van EZ (economische zaken) en de ACM (Autoriteit consument en markt) hebben inmiddels de redelijk erkend van het afgeven van Corona-vouchers door reisorganisaties. Vanuit het ministerie van EZ is er ook een garantie afgegeven aan het SGR ter dekking van het SGR risico. Dit is een extra financiële waarborg voor de Corona-vouchers.

Buitengewoon Reizen als organisator geeft alleen een Corona-voucher (onder de bepalingen van het SGR) af over de reeds afgegeven verplichtingen door ons aan leveranciers van je reis. In praktijk betekent dit bijna altijd dat indien je vliegtickets reeds geprint en afgerekend zijn door Buitengewoon Reizen met de airline, dit ook de waarde van het voucher is. De airlines geven ook voor nu geen restituties maar airline-waardevouchers af. Deze zijn dan later dan weer inzetbaar/inwisselbaar bij je nieuwe reservering. Deze airline vouchers koppelen wij ook aan je persoonlijke Corona-voucher. Het deel van de reissom waar Buitengewoon Reizen geen directe verplichting voor heeft restitueren wij weer aan je.

Informatie inzake de uitspraak van de Europese Commissie van 14 mei jl. waarin de airlines worden opgeroepen de consument, indien dit echt door de consument gewenst is, een cash refund te verlenen: Belangrijk; deze uitspraak heeft alleen betrekking op tickets die direct door de consument bij de (Europese) airlines zijn geboekt en betaald. Airlines hebben al wel een voorbehoud inzake de terugbetalingstermijnen gemaakt. KLM heeft inmiddels aangekondigd dat er een bonus van 15% over de waarde van het afgegeven voucher ( onder bepaalde voorwaarden) gegeven wordt op boekingen, direct bij de airline gemaakt, waarbij klanten een EMD (waardevoucher) accepteren en ook verzilveren binnen de termijn die daarvoor staat. Deze bonus vervalt als de consument alsnog aan het eind van de periode besluit de EMD voucher voor contant geld in te wisselen. De Europese Commissie kan deze bepalingen alleen maar opleggen aan de in Europa gevestigde airlines.

De voorwaarden en bepalingen van de Corona-vouchers voor de pakketreizen, afgegeven door Buitengewoon Reizen BV vallen ook onder de SGR dekking, waardoor cash refund aan het eind van de vouchertermijn (formeel 12 maanden - 1dag) verzekerd is. De consument kan vanaf 6 maanden na datum van afgifte van het voucher een verzoek indienen tot een eerdere cash refund dan de termijn van twaalf maanden. Deze aanvragen worden individueel beoordeeld.

4. Algemene voorwaarden Buitengewoon Reizen Corona-Voucher:

Voor het Buitengewoon Reizen Corona-voucher zijn de volgende voorwaarden van toepassingen:

1. De Buitengewoon Reizen Corona-vouchers worden uitgegeven vanaf 17 maart 2020 tot en met uiterlijk 31 december 2020 en zijn niet van toepassingen op eerdere gemaakte afspraken.
2. Alleen geldig voor de reeds betaalde reissom. Het voucher kan niet meer waarde hebben dan dit bedrag.
3. Het voucher staat op naam van de hoofdboeker en is niet overdraagbaar op andere personen.
4. Het voucher is maximaal geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum.
5. De omgeboekte reis moet uiterlijk 31 december 2021 hebben plaats gevonden.
6. Het Buitengewoon Reizen Corona-voucher is alleen inwisselbaar voor reizen van Buitengewoon Reizen.
7. Het voucher is ter waarde van de maximale betaalde reissom. Deze waarde staat op het voucher vermeld.
8. De waarde van je voucher wordt verrekend met de nieuwe reis. Als er dan een bedrag overblijft, behoud je het restant van de voucher om nog te besteden of om aan het eind van de periode om te zetten in een cash refund.
9. Onze leveranciers (w.o. de airlines) geven ook vouchers uit, de besteding van deze corona-voucher kan daarom worden beperkt tot de leveranciers (en bepalingen) van je oorspronkelijk reis.
10. Op dit voucher is de garantieregeling SGR van toepassing en conform het bestuursbesluit van 16 maart 2020.
11. De meest recente SGR bepalingen en ANVR voorwaarden inzake het Corona-voucher zijn altijd leidend bij eventuele geschillen.