Met een gerust gevoel op vakantie | Aanvullende voorwaarden | Buitengewoon Reizen
nlende

Aanvullende voorwaarden
Buitengewoon Reizen

Inclusief de Boek Gerust Garantie bepalingen

! Al deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 01-11-2020 luiden. !

Algemene bepalingen en definities

Reisorganisator: Degene die, in de uitvoering van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt (Buitengewoonreizen.nl).

Reisovereenkomst: Overeenkomst tot verschaffen van een georganiseerde reis met overnachting van meer dan 24 uur en minimaal twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf, andere significante toeristische dienst.

Reiziger:
a. de wederpartij van de reisorganisatie (Buitengewoonreizen.nl).
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
c. degene aan wie de rechtsverhouding tot aan de reisorganisatie (Buitengewoonreizen.nl) is overgedragen.

Boekingskantoor: Het bedrijf (reisbureau of andere bemiddelaar) dat tussen de reiziger en Buitengewoonreizen.nl bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst. Dit vervalt indien je direct je reisovereenkomst bij Buitengewoonreizen.nl in Zwolle afsluit. Dit wordt verder benoemd als directe boeking.

Toeleverancier: Dit zijn de bedrijven die zorg dragen voor uitvoering van (een deel) van je boeking.

Werkdagen: De dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur.

Deze ANVR Reizigersvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van de reisorganisatie Buitengewoonreizen.nl.
Verder zijn op al onze reizen de onderstaande aanvullende Buitengewoonreizen.nl aanvullende voorwaarden van toepassing.
De navolgende bepalingen zijn door Buitengewoon Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft, wat betreft de inhoud van deze artikelen, geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Informatie overheid inzake reizen

Geldt voor je bestemming 6 weken voor vertrek CODE GROEN, zoals vermeld op de website nederlandwereldwijd.nl van de overheid, dan er zijn geen veiligheidsrisico's en je kunt dan gewoon reizen. Als je toch wilt annuleren dan kun tegen onze lage ‘Boek Gerust Garantie’ annuleringskosten, je geboekte reis annuleren. Deze kosten wijken af van de standaard ANVR-annuleringskosten. De restantbetaling voor je reis doe je 6 weken voor vertrek.

Geldt voor je bestemming 6 weken voor vertrek CODE GEEL of CODE ORANJE zoals vermeld op de website nederlandwereldwijd.nl van de overheid -er zijn veiligheidsrisico's- en je wil hierdoor niet meer op vakantie? Dan kun je tegen onze lage ‘Boek Gerust Garantie’ annuleringskosten, je geboekte reis annuleren. Deze kosten wijken af van de standaard ANVR-annuleringskosten. De restantbetaling voor je reis doe je 6 weken voor vertrek.

Geldt voor je bestemming 4 weken voor vertrek CODE ROOD, dan zijn geen reizen toegestaan. Buitengewoonreizen.nl annuleert dan je geplande reis. In dit geval overleggen we met je of we de reis gaan omzetten naar een andere datum of gaan annuleren en wij de gedane betaling gaan restitueren.

Geldt 4 weken voor vertrek CODE ORANJE voor je bestemming dan gelden ALLEEN de bepalingen van code rood als er een inreisverbod of quarantaineplicht voor je vakantiebestemming geldt. In alle andere gevallen kan de geboekte reis uitgevoerd worden en zal de reis niet door Buitengewoonreizen.nl worden geannuleert.

In aanvulling op artikel 3.4 van de ANVR reisvoorwaarden

De kosten van het wijzigingsverzoek zullen vooraf bekend gemaakt worden.

In aanvulling op artikel 4.1 van de ANVR reisvoorwaarden

Bij een internet boeking is de reiziger gebonden na een ontvangen bevestiging van Buitengewoonreizen.nl, tenzij de reiziger zich-binnen-24-uur (werkdagen) op herroepingsrecht kan beroepen. Wij willen in dit verband verwijzen naar artikel 1.3 van de ANVR reisvoorwaarden.

In aanvulling op artikel 8.2.1 van de ANVR reisvoorwaarden

De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

In aanvulling op artikel 9.2 van de ANVR reisvoorwaarden

De Buitengewoon Reizen Boek Gerust Garantie bepalingen:

Annuleringskosten - Buitengewoon Reizen samengestelde reizen of pakketreizen

Tot 6 weken voor de datum van vertrek gelden, in afwijking van de ANVR reisvoorwaarden, de volgende kosten voor annulering; voor iedere combinatie van (alleen restitueerbare) vluchten, accommodaties en huurauto € 100,00 per persoon met een maximum van € 500,00 per reservering.

Vanaf 6 weken voor vertrek gelden de reguliere ANVR annuleringsvoorwaarden.

Belangrijk
Buitengewoon Reizen stelt, als de bestemming van de reis nog code oranje heeft bij het boeken van de reis, alleen pakketreizen samen met restitueerbare vluchttarieven. Indien dit niet mogelijk is dan kan deze vlucht niet in de pakketreis opgenomen worden.
Wanneer wij tickets boeken van Transavia dan hanteren we het Flex-tarief. Deze heeft gunstige omboekingsvoorwaarden. Restitutie (bijvoorbeeld bij "code oranje") is bij deze tickets niet mogelijk. Vraag onze medewerkers voor meer informatie.
Voor vliegtickets, accommodaties en auto’s met niet-restitueerbare tarieven gelden de bij boeking genoemde annuleringskosten.

Annuleringskosten - Losse reisonderdelen:

In aanvulling op de ANVR boekingsvoorwaarden hanteert Buitengewoon Reizen aanvullende voorwaarden voor losse reisonderdelen.

Annuleringskosten vluchten: € 35,00 per ticket.
Annuleringskosten accommodaties: € 35,00 per hotelboeking met een maximum van € 250,00 per reservering.
Annuleringskosten huurauto's: € 25,00 per auto-reservering.

Belangrijk
Wanneer wij tickets boeken van Transavia dan hanteren we het Flex-tarief. Deze heeft gunstige omboekingsvoorwaarden. Restitutie (bijvoorbeeld bij "code oranje") is bij deze tickets niet mogelijk. Vraag onze medewerkers voor meer informatie.
Bij los geboekte hotels/appartementen e.d. zijn altijd de bepalingen van de ANVR boekingsvoorwaarden van toepassing bij Buitengewoon Reizen.

Aanvullende voorwaarden voor de Boek Gerust Garantie:

Geldig voor alle reizen met vertrek vanaf 1 april 2021.
Aanbiedingen van vliegtickets zijn hiervan uitgesloten.
Voor vliegtickets, accommodaties, camperhuur, cruises, treinreizen en auto’s met (deels) niet-restitueerbare tarieven gelden de bij boeking genoemde annuleringkosten (zie ook artikel 9.4 van de ANVR voorwaarden).
De gedane aanbetaling minus de kosten zoals in deze tabel vermeld, wordt binnen 14 dagen na datum van annulering gerestitueerd. Indien de gekozen/gereserveerde diensten niet van toepassing zijn op de ‘Boek Gerust Garantie’, gelden de standaard ANVR- bepalingen.
Indien de gekozen/gereserveerde diensten niet van toepassing zijn op de ‘Boek Gerust Garantie’, gelden de standaard ANVR- bepalingen.
Vanaf 6 weken vanaf de datum voor vertrek gelden de annuleringsbepalingen zoals opgenomen in artikel 9 van de ANVR reisvoorwaarden.

In aanvulling op artikel 9.4 van de ANVR reisvoorwaarden

Opzegging door de reiziger (annulering)
1) Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in aanvulling op bovenstaande Boek Gerust Garantie, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

2a) In aanvulling op artikel 1; Voor cruises, lijndienstreizen (zie 2b), camperverhuur (zie 2c), treinreizen (2d) avontuurlijke reizen, rondreizen ,eigen- vervoerreizen inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten, resp. reizen met bezoeken aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoeken aan culturele- of sportevenementen, en van reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden gelden mogelijk afwijkende van de Boek Gerust Garantie bepalingen, annuleringsvoorwaarden. Je krijgt, indien dit aan de orde is, deze informatie gelijk met je offerte/prijsopgaaf.

2b) Voor lijndiensten geldt; bij actietarieven (dit wordt specifiek weergegeven in de offerte) en indien tickets zijn uitgegeven, altijd 100% annuleringskosten.

2c) Voor alle camperreserveringen geldt; indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal Buitengewoonreizen.nl de reiziger naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening brengen in aanvulling op de Boek Gerust Garantie bepalingen: bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot vertrekdatum 100%.

2d) Voor treintickets geldt; Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd bij Buitengewoonreizen.nl zijn de annuleringskosten naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten bij annulering vanaf de boekingsdatum tot en met de vertrekdag 100%. Zie voor artikel 2A, 2B, 2C en 2D ook de opgenomen bepalingen in de Boek Gerust Garantie.

In aanvulling op artikel 9.9 van de ANVR reisvoorwaarden

Indien in de bijzondere omstandigheden, benoemd in dit artikel, de luchtvaartmaatschappij voor je reservering een voucher ter beschikking stelt ter waarde van de voor deze reservering geboekte vluchten, dan geldt de waarde hiervan als onderdeel van de in dit artikel benoemde restitutie door de organisator. Deze voucherwaarde is dan onderdeel van de benoemde restitutie door de organisator.

In aanvulling op artikel 10.1 van de ANVR reisvoorwaarden

Opzegging door de reiziger (annulering)
1) Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Voor cruises, lijndienstreizen, rondreizen (inclusief camperverhuur), avontuurlijke reizen, eigen-vervoerreizen, inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten, resp. reizen met bezoeken aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoeken aan culturele- of sportevenementen en van reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden, gelden afwijkende aanbetalingsvoorwaarden. Deze vallen onder de aanbetaling. Je krijgt deze informatie in je offerte/prijsopgaaf.

2) Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrek dag in het bezit zijn van het boekingskantoor dan wel als sprake is van een directe boeking, in het bezit zijn van de reisorganisator. Deze termijn sluit aan op de Boek Gerust Garantie.

3) Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Na boeking ontvang je te allen tijde een factuur/bevestiging. Wij raden je aan deze altijd op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden op staan, dien je dit direct aan ons te melden.